Garantie

Mocht uw artikel defect raken, dan kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.
Op alle artikelen uit de webshop is de garantietermijn van de leverancier van toepassing. 

Uitgesloten van garantie

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

- Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik.

- Brand-, vocht- of waterschade.

- Artikelen die in dagelijks gebruik versleten raken, logo’s en andere speciaal gemaakte versieringen 
 vallen buiten de garantie.

Defect bij ontvangst

Indien het artikel bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan binnen 3 werkdagen contact met ons 
op. Wanneer het defect als zodanig kan worden bevestigd dan ontvangt u een nieuw exemplaar. Indien 
het artikel uit productie is genomen en niet meer kan worden geleverd, ontvangt u een vergelijkbaar 
product of u ontvangt uw geld terug. 

Kosten

De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor uw rekening, de retourzending van het 
gerepareerde of vervangende product betalen wij.